Нека „Меден рудник“ каже дали иска зелен амфитеатър със сцена за културни събития

Жителите на „Меден рудник“ с удоволствие посещават културни събития. Това се видя ясно при последните две чествания на Никулден, когато комплексът получи своя собствена сцена и програма за празника на града, привлекли хилядна публика.

Община Бургас има желанието, а вече и идеен проект за обособяване на целогодишна благоустроена зона за културни събития – амфитеатър, подобен на „Охлюва“ в Морската градина, със сцена и озеленени околни площи. Възможното достатъчно голямо и централно място за реализацията на този проект е поляната между „Лакомата спирка“ и детска градина „Чайка“. На такава сцена биха могли да се изявяват активните читалища и талантливите деца на „Меден рудник“. На нея може да звучи музика във всякакви стилове, да се играе театър, да се рецитира… „Меден рудник“ заслужава подобно място за среща с изкуството, отдих и забавление.

На 06.06.2019 г., четвъртък, от 17.30 часа в спортна зала „Никола Станчев“ (използвайте входа откъм паркинга срещу магазин „Билла“) ще се проведе обществено обсъждане на идейния проект за обект: „Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи и обособяване на атракционна, търговска и обслужваща зони в УПИ I, кв. 12 по плана на зона „А“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.651.293 по КК на гр. Бургас“. Както виждате, в дългото наименование на проекта се споменава, че той предвижда и обособяване на търговски обслужващи площи, които Общината да отдава под наем.

Идейната фаза ще бъде представена в четвъртък от проектантите. На обсъждането ще присъстват представители на дирекция „Устройство на територията“ и ЦАУ „Възраждане“ при Община Бургас. Заповядайте, за да се запознаете с проекта и да направите своите предложения и забележки.

Pin It on Pinterest