НЧ „Възраждане-1940“ – село Сребърна

Народно читалище „Възраждане-1940“, село Сребърна е с 80 годишна история.

Съхранени са духът, фолклорът, обичаите и традициите на селото. Културното наследство на Сребърна се предава от поколение на поколение. Колективите към читалището взимат участие в общински, национални и международни фестивали в страната и чужбина.Народно читалище „Възраждане-1940“, с. Сребърна е домакин на два големи фестивала – Хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее“ и Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа“.Участието на читалището в онлайн прегледа на читалищната самодейност в община Силистра започва с представяне на автентични народни носии, характерни за нашия регион.

Pin It on Pinterest