Научен форум във Филиал Силистра

На 16 октомври 2020 година от 10 ч. в залата на Общинския съвет – Силистра ще се открие международна научна конференция на Филиал Силистра, посветена на две годишнини – 75 години от създаването на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 130 години педагогическо образование в Силистра.

В конференцията с пленарни доклади ще се включат Милена Дамянова – Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание, с доклад на тема: „Новите поколения и образователната система“ и чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, с доклад на тема: „Влияние на Русенския университет в Дунавския регион“.След пленарната сесия ще бъде представена втора част на филма, посветен на 130 г. педагогическо образование в Силистра, дело на преподаватели от Филиал Силистра, стожер на традициите на педагогическото образование до днес.Заседанията ще се проведат в три секции: „Хуманитаристика“, „Педагогика, психология и методика“, „Инженерни науки“. В конференцията, която ще се състои присъствено и онлайн, ще се включат участници и от Румъния и Русия, както и от Велико Търново, Бургас, Русе и Стара Загора.

Pin It on Pinterest