Народно читалище „Заря – 1957“ – с.Брадвари

В онлайн Общинския преглед на читалищата самодейност в Община Силистра „Пролетни игри и песни“2021 г., народно читалище „Заря – 1957“, с.Брадвари участва със снимков материал на автентични алиански и детски български народни носии, описание на костюми, описание на традицията „Запалване и прескачане на огън на пролетния празник „Невруз“ и видеозаписи на танцовите фолклорни състави.Село Брадвари се намира на 30 км. от гр.Силистра. Населението му наброява 1000 жители. В него функционират училище и детска градина. В селото съжителства население от два етноса – българи и турци, като преобладаващата част са от турското население.Народното читалище е създадено през 1957 г. То е основен значим културен институт в с.Брадвари като център за реализация на културни прояви обединяващи различните възрасти и етноси, както и осъществяващ своята дейност чрез разнообразни форми.Организирането на изявите е съобразено със специфичните условия на населението от различни етноси. Състави на читалището са: Детска фолклорна група, Детска танцова група, Детска танцова група за забавни танци, Женска фолклорна група за Алиански автентичнии песни и танци, Лазарска група и Детска коледарска група.Фолклорните ни групи участват в международни, национални, областни , общински, както и местни фестивали, прегледи и конкурси.

Pin It on Pinterest