Народно читалище „Христо Ботев – 1941-Българка“

Дейността на народно читалище „Христо Ботев – 1941-Българка“, село Българка се развива в две основни насоки – развитие на любителското художествено творчество и организиране и провеждане на общоселски чествания, концерти и празници.

Към читалището е сформирана Група за автентичен фолклор. Многобройни са участията и наградите на състава в местни, общински, регионални и национални фолклорни събори и фестивали.

Pin It on Pinterest