Наредба за провеждане на обществени консултации разработи Община Ловеч

В условията на продължилата епидемична обстановка в страната и възникналите редица ограничения, свързани с присъствието на множество хора на едно място, Община Ловеч предприе действия за подобряване на възможностите за участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения на местно ниво в ситуация на криза, чрез внедряване на нови инструменти.

На институциите, бизнеса и отделни хора все по-често се налага да работят в дистанционен режим, което породи необходимостта от въвеждане на правна рамка, която да гарантира ефективното и информирано участие във вземането на решения на местно ниво.

Община Ловеч, съвместно с Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право и Сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ в рамките на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините” през м. юли тази година проведе първото он-лайн обществено обсъждане, чрез интернет приложение за конферентни разговори.

Съгласувано с партньорите, разработихме Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината.

Предложения и становища по проекта се приемат на електронен адрес: kmet@lovech.bg до 12.00 часа на 14.12.2020 година или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

След изтичане на срока, проектът ще бъде внесен за обсъждане от Общински съвет –Ловеч.

Всички документи виж ТУК

https://www.lovech.bg/bg/proekti-na-normativni-dokumenti/proekt-na-naredba-za-provezhdane-na-obshtestveni-konsultatsii-ot-obshtina-lovech

Pin It on Pinterest