Напредва почистването на речните корита в Плевен

Поетапно почистване на речните корита в Плевен започнаха служители на „Паркстрой“ ЕООД. На фирмата е възложено отстраняване на отпадъците от водата, косене на тревата, премахване на дървесно-храстовидна растителност. Дейностите по коритото на р. Тученица вече приключиха, те ще продължат по протежението на Гривишка река, както и на успоредния на ул. „Ген. Колев” канал. 

Pin It on Pinterest