Региона

Награждават участниците в 23-тия Общински етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

На 18.04.2024 г. от 17:30 ч. във фоайето на зала „Възраждане“ предстои откриването на изложбата и награждаване на участниците в 23-тия Общински етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

Рисунките са проява на творческите заложби на учениците в сферата на изобразителното изкуство и показват познанията и поведение им в критични ситуации -. при бедствия, пожари, промишлени аварии и екологични катастрофи. Те рисуват образите на пожарникарите и спасителите, които всеки ден се борят с „бедата“, оказват първа помощ на пострадали и спасяват човешки животи.

В експозицията ще бъдат представени 140 рисунки, като 27 от тях са класирани и продължават участието си в областния етап на конкурса.

Класиране от общинския етап на конкурса:

I – ва категория

Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование

възрастова група 7 – 10 години

Първо място – Лиана Дакова – СУ „Отец Паисий“

Второ място – Йоана Йорданова – СУ „Отец Паисий“

Второ място – Ния Рафаилова – СУ „Отец Паисий“

Трето място – Виктория Ангелова – СУ „Отец Паисий“

Трето място – Белослава Станева – СУ „Отец Паисий“

възрастова група 11 – 13 години

Първо място – Калина Янева – СУ „Райчо Каролев“

Първо място – Яна Събева –  ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

Второ място – Симона Кунчева – ОУ „Неофит Рилски“

Второ място – Стефан Димов – ОУ „Иван Вазов“

Трето място – Константин Иванов – ОУ „Неофит Рилски“

Трето място – Виктория Кабакчиева – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

възрастова група 14 – 18 години

Първо място – Лилия Димитрова – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

Второ място – Димана Жалкова – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

Второ място – Мая Мандичева – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

Трето място – Вяра Пенчева – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

IІ – ра категория

Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи

по изобразително изкуство

възрастова група 7 – 10 години

Първо място – Зорница Енчева – Школа „Елиза Арт“

Второ място – Теодор Трифонов – Школа „Елиза Арт“

Второ място – Александра Котова – Школа „Елиза Арт“

Трето място – Емилиян Русев- Школа за приложно изкуство – Ива Пенчева

Трето място – Искра Василева – Школа „Елиза Арт“

възрастова група 11 – 13 години

Първо място – Виктория Василева – Школа „Елиза Арт“

Второ място – Христиана Димитрова – Школа „Елиза Арт“

възрастова група 14 – 18 години

Първо място – Кристияна Татева – Школа „Елиза Арт“

III – та категория

Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение

възрастова група 7 – 10 години

Първо място – Тихомир Асенов Александров – Център за специална образователна подкрепа

Второ място – Мира Гюрселова Сердарова – Център за специална образователна подкрепа

възрастова група 11 – 13 години

Първо място – Тодор Радославов Славов – Център за специална образователна подкрепа

възрастова група 14 – 18 години

Първо място – Николай Звездов Стефанов –  Център за специална образователна подкрепа

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest