Региона

Награждаване с отличието „За граждански принос“ на Община Силистра

Награждаване с отличието „За граждански принос“ на Община Силистра на:

Цветана Игнатова Колева. /На основание Решение № 1056 на Общински съвет – Силистра./ -Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Силистра.

Виолета Петрова Динкова. /На основание Решение № 1056 на Общински съвет – Силистра./ – Началник отдел „Образование и младежки дейности“ при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Силистра.

Адрияна Христова Табакова. /На основание Решение № 1056 на Общински съвет – Силистра./ – главен експерт „Организация и контрол социални дейности“ при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Силистра.

Атанаска Янчева Атанасова. /На основание Решение № 1056 на Общински съвет – Силистра./ – главен експерт „Гражданско образование, социална среда и младежки дейности“ при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Силистра.

Росица Лазарова Димова. /На основание Решение № 1056 на Общински съвет – Силистра./ – главен експерт „Организация на средното образование“ при община Силистра, номинацията е за дългогодишна творческа и общественополезна дейност за Община Силистра.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest