Региона

Награждаване на участниците в конкурса „Дъга на толерантността”

Вчера се състоя награждаване на участниците в конкурса „Дъга на толерантността”, който се провежда за 15-та поредна година.

Тази година броя на участниците надхвърли 140 ученика. Включили са се деца от общините Силистра, София, Свищов, Варна, Лясковец, Алфатар, Исперих, Дулово. С групови творби са участвали и ученици от Център за специална образователна подкрепа – гр. Силистра.

Класирането на творбите бе извършено от комисия в следния състав:

Председател:

Йордан Колев – директор на Художествена галерия – Силистра

Членове:

– Стилиян Стойчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Силистра;

– Галина Даскалова – началник отдел „Образование и младежки дейности“ при Община Силистра.

Класирането на творбите се извърши по възрастови групи, както следва:

Наградени:

Рисунки – 1 – 4 клас – І-ва възрастова група

Специална награда:

– Теа Гоцев – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, гр. София;

1-во място:

– Райа Димитрова Димитрова – ДК „Игралница-занималница“, град Варна;

– Стефани Стефан Джорева – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, гр. София;

2-ро място:

– Вероника Любомирова Павлова – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, гр. София;

– Габриела Веселинова Василева – ДК „Игралница-занималница“, град Варна;

3-то място:

– Дария Миленова Веселинова – СУ „Николай Кантаров“, град Свищов;

– Айгюн Али Сюлейман – Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, общ. Силистра;

Поощрителни награди:

– Лячин Бейнур Исмет – Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, общ. Силистра;

– Йоана Даниелова Куцарова – ОУ „Иван Вазов“, град Силистра;

– Дева Валентинова Великова – СУ „Николай Кантаров“, град Свищов;

– Симона Веселинова Стоянова – ДК „Игралница-занималница“, град Варна;

– Александра Младенова Минчева – СУ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Силистра;

– Ева Филипова Кирилова – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, гр. София;

– Ася Мартинова Йорданова – ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра;

– Назлъ Билгин Назиф – Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, общ. Силистра;

– Стела Цветелинова Кондова – ЦПЛР – ОДК, град Силистра;

Рисунки – 5 – 8 клас – ІІ-ра възрастова група

Специална награда:

– Айсел Джеврия Реджеп – Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, общ. Силистра;

1-во място:

– Велислава Даниелова Събева – ЦПЛР – ОДК, град Силистра;

2-ро място:

– Милена Величкова Янкова – Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, общ. Силистра;

– Диа Махмуд Анис – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, гр. София;

3-то място:

– Дилек Сунай Ридван – ОУ“Христо Ботев“, с. Лудогорци, община Исперих;

– Юсмюгюл Четин Акъ -Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, общ. Силистра;

Поощрителни награди:

– Виолина Пламенова Пехливанова – ОУ „Отец Паисий“ гр. Силистра;

– Айлин Юмер Музафер – ОУ“Христо Ботев“, с. Лудогорци, община Исперих;

– Теодора Цветомирова Маринова – ЦПЛР – ОДК, град Силистра;

– Емануел Норберто Геерардин – ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар;

– Атилла Демирел Матем – ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра;

– Дилем Жасмин Шинаси – Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково, общ. Силистра;

Рисунки – 9 – 12 клас – ІІI-та възрастова група

Специална награда:

– Иван Георгиев Енчев – ПЗГ „Добруджа“, град Силистра;

1-во място:

– Ния Светославова Катушева – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, гр. София;

2-ро място:

– Селен Сечкинова Мустафова – ОбУ „Свети Климент Охридски“, с. Проф. Иширково;

3-то място:

– Стефания Георгиева Георгиева – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование „София“, гр. София;

– Стела Емилова Георгиева – Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра;

– Дамла Айдън Ибрям – СУ „Христо Ботев“, с. Паисиево, община Дулово;

Поощрителни награди:

– Вероника Руменова Маринова – Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра;

– Зекие Седат Мехмед – ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра;

Награди за групово участие на деца със специални потребности:

Ученици от Център за специална образователна подкрепа – гр. Силистра:

– Бора Руфи Фахридин – 3 клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Калипетрово

– Емир Фадрет Яшар – 3 клас, ОУ „Отец Паисий“- гр. Силистра

– Максим Пламенов Жеков – 3 клас, ОУ „Отец Паисий“- гр. Силистра

– Теодор Диянов Дончев – 3 клас, ОУ „Отец Паисий“- гр. Силистра

– Кристиян Венциславов Йорданов – 2 клас, СУ „Н.Вапцаров“, гр. Силистра

– Самир Ерсин Ердинч – 2 клас, СУ „Н.Вапцаров“, гр. Силистра

– Сали Елвис Шенол – 2 клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра

Ръководител: Мария Георгиева

VIII група с ръководител Боряна Борисова и психолог Стилияна Касабова при Център за специална образователна подкрепа – гр. Силистра:

– Араз Али Исмаил

– Доукан Орхан Хюсню

– Иван- Александър Николаев Колев

– Кристиян Краснодаров Йорданов

– Наз Елвис Шенол

– Туна Танер Шабан

– Нойтън Гълъбин Александров

IV група с ръководител Ивелина Иванова Стефанова и VII група с ръководител Николинка Тодорова Николова при Център за специална образователна подкрепа – гр. Силистра:

– Михаела Стелианова

– Стелиян Григоров

– Наталия Сербезова

– Умут Танер

– Галин Анастасов

– Васил Стефанов

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest