Над 90% от всички услуги, предоставяни от областна управа Русе, се изпълняват предсрочно

Тестово изпитание на демо версията на новия уеб сайт на Областна администрация – Русе бе проведено по-рано през деня.

То беше водено лично от главния секретар Симеон Иванов, който бе и основният инициатор на въвеждането на електронното управление в Областната управа в крайдунавския град. Още от началото на 2018 година администрацията работи на споменатия принцип, което я нарежда сред първите в България. По този начин се спестява време на всеки, заявил услуга или поискал справка от областния управител. По последни данни над 90% от всички услуги като обстоятелствени проверки, служещи в последствие за издаване на нотариални актове, съставяне на актове за държавна собственост, изготвяне на заверени копия от различни документи или пък заверка на апостили са изпълнявани предсрочно. Идеята на Симеон Иванов е да продължи утвърждаването на институцията като водеща в страната в дигитално отношение и в рамките на следващия месец тя да стане първата областна администрация с федериран портал, функциониращ на Държавния хибриден облак. На този етап се предвижда сайтът да разполага поне със седем специализирани секции. Сред тях са такива, свързани с административното обслужване, както и предоставящи детайлна информация за заседанията на различни комисии и съвети. Отделно се обмисля вариант, в който гражданите ще могат да задават въпроси към областния управител и през новоизградения уеб сайт, като отговорите получават на e-mail-а си. Ползата от сайта ще се изразява както в по-голямо удобство за гражданите и съответно създаването на информационна и комуникационна инфраструктура от последно ниво за предлаганите от тях електронни услуги, така и в отличната защита от хакерски атаки. „Трябва да бъдем новатори и да покажем на хората, че администрацията се развива и е готова да отговори на високите им очаквания. Не веднъж се е случвало именно Областна администрация – Русе да бъде сред първите в страната. За това свидетелстват и множеството награди от Института по публична администрация към Министерски съвет, Асоциацията на българските градове и региони и много други.“, коментира Симеон Иванов.

Областният управител Борислав Българинов си поставя и още по-амбициозни цели. До края на годината в Областната управа в крайдунавския град да се използва хартия, единствено при крайна необходимост и обмяната на документи да се извършва 100% дигитално.

Pin It on Pinterest