Над 40 млн.лв. е Бюджет 2020 на Община Силистра

По време на представяне на бюджета, кметът на общината д-р Юлиян Найденов подчерта: „Продължаваме да работим във всяка една от насоките, за да се подобряват условията на живот на хората“
Д-р Мирослав Тодоров поясни в началото на публичния дебат, че: „Целта на Бюджет 2020 година е балансирано преразпределение на планирания финансов ресурс, за да се подобри качеството на предоставените от общината публични услуги, в съответствие с потребностите и желанията на местната общност, осигурявайки приоритетно необходимите средства за устойчивото развитие и финансовото обезпечение на всички функции в общината при спазването на строга финансова дисциплина. Планирането и разпределението на публични средства е доста отговорна и трудоемка задача. Имено в тази посока, ние заедно с колегите от общинска администрация, се постарахме на база разполагаемите средства, като финансов ресурс да се съобразим с предложенията на съответните разпоредители с бюджетните средства предвидени за 2020 година“.
По време на обсъждането бе представена презентация на планираните дейности във финансовата сфера през настоящата година – приходи, разходи, задължения и вземания по пера, съгласно Законът за публичните финанси.
В рамките на Инвестиционната програма за тази година общинското ръководство планира основни ремонти в две детски градини, две детски ясли, ОДК, ПМГ „Св. Климент Охридски“, на стойност над 255 000 лева.
60 000 лева са предвидени за изграждане на детски площадки и повдигнати пешеходни пътеки. Осигурено е съфинансиране на редица проекти по европрограми, по които общината работи. В края на миналата година са осигурени от държавния бюджет за ремонт на улична мрежа 2 милиона лева, продължава и култивацията на клетка 1 на регионалното депо за отпадъци. Осигурени са средства в направления – спорт, културния календар на общината, финансирането на спортните клубове, социалните услуги, програма „Ин витро“, както и създадения преди около три години „Фонд Здраве“, взето е под внимание покачването на минималната работна заплата от 560 на 610 лева и увеличението на отчисленията на тон депониран отпадък от 57 на 95 лева.
„Това е реален бюджет, бюджет, който трябва да се случи в нашата община. Винаги съм споделял, аз и моят екип сме хора реалисти и обещаваме само и единствено нещата, които мотат да се случат, и реално могат да бъдат отчетени на следващата година като действително извършени дейности във всяка една от сферите, които бяха представени като съставни части от бюджета за тази година. За мен това е оптималния вариант на бюджета за настоящата година“- каза кметът д-р Юлиян Найденов. Той говори за проектите, по които общината и в момента работи, както и за нови проекти.
„Не пропускаме и не подминаваме нито една от възможностите, които се отварят по всички линии към настоящия етап. Съставен бе протокол, днес /б.а. 20.01.20202г./, в който се отчитат възможностите за подобряване на уличното осветление в Калипетрово, Айдемир, Сребърна и Ветрен. В следващите месеци ще кандидатстваме по норвежката програма за осигуряване на финансов ресурс за решаването на този проблем. Продължаваме да работим във всяка една от посоките, където има възможност общината да кандидатства, за да се подобряват условията на живот на хората“, сподели д-р Найденов.

При засилен граждански интерес по време на публичното обсъждане бяха изказани мнения, препоръки и предложения, възникнаха въпроси от общински съветници и граждани. На предстоящата сесия на Общински съвет – Силистра през януари ще се постави на гласуване в зала основния документ на общината – Бюджет 2020.
На сайта на Община Силистра, можете да разгледате презентацията представена по време на обсъждането на бюджета.

Pin It on Pinterest