Над 3000 нови, енергийно ефективни осветителни тела са монтирани в Търговище по проект

Над 3000 осветителни тела в Търговище и кварталите Въбел и Бряг са подменени с нови, енергийно ефективни, с LED технология. Това заяви кметът д-р Дарин Димитров на заключителна пресконференция по проекта за рехабилитация на уличното осветление в общината. В нея участваха още ръководителят на проекта Димитър Димитров, както и Мирослав Панов и Димитър Василев, представители на фирмата изпълнител „ЕМУ“.

Кметът д-р Димитров подчерта, че проектът е реализиран точно навреме.

„По първоначални разчети потреблението на електроенергия на новите осветителни тела е с 60% по-малко. Благодарение на него не се наложи да се правят икономии и да се въвежда режим на уличното осветлението по примера на други общини“, заяви д-р Димитров. Той каза също, че желанието на администрацията е да кандидатства за модернизация на уличното осветление и в останалите 50 населени места в общината. Очаква се такава възможност да има след средата на тази година.  

От фирмата изпълнител разясниха, че в различните точки на града и кварталите са монтирани осветителни тела с различна мощност, в зависимост от това дали става въпрос за натоварен булевард, по-малка улица или парково пространство. 

Инсталирана е и т.нар. „умна“ система за управление и контрол. Тя позволява осветеността да се променя дистанционно, в зависимост от натовареността на движението в различните части на денонощието. Автоматично ще сигнализира и при повреда. 

Няма финансови корекции по проекта и всички разходи са одобрени на 100%, изтъкна ръководителят на проекта Димитър Димитров. Той припомни, че прогнозните намаления в емисиите на въглероден диоксид се изчисляват на повече от 1 тон годишно. Годишните енергийниспестявания за общината пък се изчисляват на около 1400 мегаватчаса.

Проектът е на стойност близо 1,2 млн. лв. Средствата са осигурени по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Pin It on Pinterest