Над 1100 са регистрираните пчелари в област Русе

Работна среща за опазването на пчелите и пчелните семейства при борбата с болести, неприятели и плевели, се проведе в Областната администрация в Русе.

Тя бе водена от заместник областния управител Людмил Христов и директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) инж. Иван Ласонин. Срещата бе продиктувана от провежданите растителнозащитни мероприятия в периода на цъфтеж на земеделските култури, като на нея пчелари, земеделски производители, местната и държавната администрация имаха възможност да обсъдят темата. Началникът на отдела по растителна защита в ОДБХ д-р Галина Георгиева увери, че се извършват постоянни проверки, като контролът се осъществява както чрез документални проверки, така и чрез оценка на риска, като на случаен принцип се избират и проверяват земеделски производители, които са около 2000 в региона. През тази година отново се провежда активна информационна кампания в общините на територията на областта, посредством видеоматериали и разяснителни дискусии. Техният фокус е върху предприемането на необходимите мерки, които трябва да бъдат взети от всяка от страните. Основната цел е възможно най-бързо и в реално време да се уведомяват собствениците на пчелини за предстоящите третирания с продукти за растителна защита. При планиране на мероприятия от земеделските стопани, специализираната платформа ЕПОРТ, където и земеделците, и пчеларите трябва да бъдат регистрирани, автоматично изпраща SMS до собствениците на пчелини. При третиране на земеделските култури е необходимо е да се спазва радиус от 3 км около блока, който ще бъде третиран, като уведомяването е не по-късно от 72 часа преди мероприятието. Същевременно в периода от 15 март до 31 май се осигурени мобилни екипи от инспектори, служители в Областна дирекция по безопасност на храните, които в празнични и почивни дни за времето от 8 до 18 часа приемат сигнали и извършват проверки. Така се цели повишаване ефективността на официалния контрол. Не на последно място от Областната дирекция по безопасност на храните поясниха, че в последните години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на авиационните третирания, както и, че през изминалата година, както и от началото на 2022-а до момента няма подадени сигнали и жалби за загуби при пчелари от региона.

Като положителна тенденция от ОДБХ отбелязват по-високата информираност на земеделските стопани при провеждането на растително-защитни мероприятия.

Санкциите при установени нарушения са високи. По закона за пчеларството при неспазване на мерките за опазване на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитните мероприятия глобата за физическо лице е от 3 000 до 5 000 лева, а за юридическо лице или едноличен търговец санкцията е в размер от 8 000 до 10 000 лева. Друга санкция е при неспазване на забраната за пръскане по време на цъфтеж на културите. Глобата за физическите лица е от 3 000 до 5 000 лева, а за юридическите и едноличните търговци отново от 8 000 до 10 000 лева. И не на последно място, съгласно Закона за защита на растенията, който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1 400 лева, за юридическите лица и едноличните търговци е от 800 до 2 600 лева. Актовете за установяване на този вид нарушения се съставят от контролните органи на БАБХ.

По-подробна справка в Русенско показва, че регистрираните пчелари в Русенско са над 1100, а пчелните семейства са около 55 000. 

Pin It on Pinterest