Националното преброяване на населението започна от днес

От 0:00 часа на 7 септември до 24:00 часа на 17 септември  2021 г. е предвидено да се проведе преброяване на населението на Република България и на жилищния фонд, което е задължително за всеки.

Това може да се осъществи по два начина:

– чрез попълване на електронна преброителна карта, достъпна на интернет адрес https://census2021.bg/

– от 8:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври, с посещение на жилищата и домакинствата от преброители.

На територията на Община Видин в процеса ще вземат участие 254 преброители.

Преброяването ще даде информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата, семействата и жилищата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

При отказ за участие в преброяването, ще се налага глоба в размер на 160 лв.

Pin It on Pinterest