Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

Общинският и областният кръг на Националното ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации-2022“ ще се проведат днес, 12 май, от 13.00 часа в двора на Учебния център на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Шумен.

Ще участват 6 отбора от община Шумен – ІІ ОУ „Д-р Петър Берон“, III ОУ „Димитър Благоев“, VI ОУ „Еньо Марковски“, ОбУ „Христо Ботев“- с. Друмево, СУ „Сава Доброплодни“ и  СУ „Трайко Симеонов“. Всеки отбор се състои от четирима състезатели – ученици от 6 и 7 клас.

Състезанието включва тестова проверка на теоретичните знания и практическа проверка чрез състезателни игри в учебни центрове. Основните цели са проверка на нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия, аварии и катастрофи и работа в екип при възникване на кризисни ситуации.

Ученическото състезание се организира от РДПБЗН-Шумен, Община Шумен и Българския младежки червен кръст. То е включено в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г.

Pin It on Pinterest