Региона

Начало на кампанията „Зелено Габрово“

Община Габрово и ОП „Благоустрояване“ предоставят възможност за активно включване на местната общност в дейностите по опазване и поддържане на зелената система в общината, създаване на цветни пространства в кварталите, запознаване с особеностите при отглеждане на някои видове растения – избор на подходящи растения според мястото, където предстои да бъдат засадени, влияние на климата и метеорологичните особености върху тяхното развитие, подготовка и съхранение на растенията през есенно-зимния период и др.

Ежегодната кампания „Зелено Габрово“ подкрепя местните инициативи за облагородяване на градската среда.

Растенията, които габровци могат да засадят, за да направят междублоковите пространства и детски площадки по-цветни и по-красиви, се предоставят от оранжериите към ОП „Благоустрояване“. Разсадът е собствено производство на отдел „Озеленяване“, а местните ще могат да получат съвети за избора на растения и тяхното отглеждане от служителите на отдела.

За да участвате в кампанията е необходимо:

  • Да заявите желание за участие на тел. 0885 069 916 или на e-mail: m.georgiva@gabrovo.bg, като посочите район за облагородяване, телефон и лице за контакт /заявки за участие се приемат до 20 юни 2024 г./.
  • Да имате желание да участвате със собствен труд – растителността ще бъде предоставена от ОП „Благоустрояване“, а ангажиментът към засаждането на цветята е изцяло Ваш.
  • Да имате желание да се грижите за новозасадената растителност, за което ще Ви бъдат предоставени съвети от екипа на организаторите.
  • Избраният от Вас терен трябва да бъде общинска собственост – кампанията не включва терени частна или държавна собственост. Ако не сте сигурни в собствеността на терена, нашият екип ще направи справка.

Местата в кампанията са ограничени като възможността за включване ще се определя от реда на приемане на заявките за участие.

Посадъчният материал ще бъде предоставян на гражданите напълно безплатно на място в оранжериите на ОП „Благоустрояване“. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest