Начална пресконференция по проект за енергийна ефективност на сгради ще има в Ловеч

Начална пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 3“ ще се проведе в Община Ловеч на 15.06.2020 г. (понеделник).

Договорът за БФП е № BG16RFOP001-1.020-0007-С01/21.08.2019 г., проектът е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Пресконференцията ще се проведе на 15.06.2020 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с обявената в страната извънредна обстановка. Поканата виж ТУК.

https://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/pokana-za-nachalna-preskonferentsiya-1

Досега по програма „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч“ са обновени:

  • по Етап 1 и 2 – общо 12 жилищни сгради, 136 домакинства и 7 стопански обекта;
  • по Етап 3 ще бъдат обновени 5 жилищни сгради, 51 домакинства и 4 стопански обекта.

Pin It on Pinterest