Региона

Наближава крайният срок за участие в XIII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Наближава крайният срок – 31 май, за участие в XIII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“ на тема: „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”.

Организатори на конкурса са Община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” и Съюз на българските писатели (СБП).

Регламент на XIII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“:

• Конкурсът е анонимен.

• Право на участие има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра.

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14).

• Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа личните данни на автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

• Разказите се изпращат в срок до 31 май 2024 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането.

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.

• Отчитането на конкурса ще стане на 22 юни 2024 г. в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ – с. Очиндол.

• В конкурса ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв.

Снимка: Борис Кръстев

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest