Наближава крайният срок за набиране на преброители и контрольори за преброяването

Наближава крайният срок за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и на жилищния фонд.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в община Асеновград. При предстоящото преброяване в Асеновградско ще бъдат ангажирани 165 преброители и 35 контрольори.

Работата е подходяща за студенти и за хора с добри комуникативни умения, които имат поне средно образование. Задълженията на преброителите включват посещение на домакинства, като ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ). Всеки преброителен участък включва около 200 – 250 души и 80 жилища. Вече има немалко регистрирани желаещи да бъдат преброители и контрольори в Асеновград. Припомняме, че броят на местата е ограничени, а крайният срок е само след три седмици – 30.10.20 г.

Заплащането е индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи в Информационен център на община Асеновград – на гише №1 и №2 – деловодство. Приемът им ще се осъществява всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. Задължително изискване към документацията е заявление, автобиография по образец, съгласие за обработване на лични данни, снимка, диплома, IBAN.

Наборът от документи и по-подробна информация може да откриете в графа „Съобщения“ на официалния интернет сайт на община Асеновград – ТУК.

Pin It on Pinterest