Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Общинска преброителна комисия гр. Свищов започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021  до 30 юли 2021 година.

В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общинатаДокументите са налични на интернет страницата на Преброяване 2021 в тема „Преброяване 2021“, подтема „Как да стана преброител“ Преброяване 2021 – НСИ Преброяване 2021 (census2021.bg). и в деловодството на общинската администрация в Центъра за административно обслужване.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

–      Първи етап – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.

–      Втори етап – чрез посещение на преброител на домакинствата – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

Pin It on Pinterest