На информационна работна среща по проект „Приеми ме`2015” се събраха специалисти в Плевен

В изпълнение на проект „Приеми ме`2015” от 15 до 17 май 2019 г. в Плевен се проведе Седмата информационна работна среща, информира администраторът на проекта за област Плевен Биляна Ралчева. Участваха до 3 представители от всяка област от страната, от които: администратор по проекта; от всеки областен екип по приемна грижа (ОЕПГ): началникът на екипа и социален работник; представители на Националния екип; на Община Русе и Шумен. На срещата бяха обсъдени и представени добри практики по предоставяне на социална услуга „приемна грижа”.
Област Плевен е една от водещите в страната със 135 утвърдени и вписани в регистър приемни семейства, от които към момента 126 приемни семейства са с настанени в тях 137 деца. В териториалния обхват на Проект „Приеми ме`2015” попадат приемни семейства от общините:
– Плевен – 53 приемни семейства;
– Пордим – 3 приемни семейства;
– Кнежа – 21 приемни семейства;
– Никопол – 18 приемни семейства;
– Червен Бряг – 16 приемни семейства;
– Левски – 10 приемни семейства;
– Долна Митрополия – 14 приемни семейства.
Цялостният контрол по предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа” се осъществява от общината – областен град, чрез областен екип по приемна грижа, състоящ се от началник и социалните работници от ОЕПГ.
Проектът се реализира от 18.12.2015 г. до 31.12.2020 г.
Очакванията са с напредването на реализацията на дейностите по Проект „Приеми ме`2015” съвместно с общинското ръководство и отделите по закрила на детето към ДСП да се осигурят по-добро качество на живот на уязвими групи деца, да се насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а социалната услуга „Приемна грижа” да се доразвие на по-ефективно специализирано ниво. Очакванията са експертите да работят в перспектива по изготвяне и приемане на единен разходен стандарт в приемната грижа.

Pin It on Pinterest