На днешния ден е родена почетният гражданин на Хасково проф. д-р Ексапет Караханян /1932-2019/

Проф. д-р Ексапет Караханян-Джамбазова е родена на 5 февруари 1932 г. в Хасково.

Завършва гимназия като абсолютен първенец на випуска в родния си град и „Медицина“ с отличие във Висшия медицински институт в Пловдив.

След като завършва ВМИ, се връща в родния си град като участъков терапевт, а от 1960 г. започва професионалния ѝ път в педиатрията, който продължава дълги години. Преминава през цялата йерархична стълба – от участъков лекар, завеждащ селски консултативен кабинет, завеждащ сектор в отделение, организира и ръководи първото детско поликлинично отделение и достига до завеждащ отделение в по-късно оформената Детска клиника.

През 1986 г. започва нова етап в професионалното ѝ развитие. С конкурс е избрана за доцент в Катедрата по педиатрия при ВМИ-Пловдив и ръководител на Детската клиника към филиала в Пазарджик. Две години по-късно вече е професор.

От 1991 г. е в Катедрата по педиатрия при ВМИ-Пловдив, където поставя основите на детската ендокринология в създадената от нея Клиника по ендокринни и обменни заболявания и ревмокардиология. Освен нея само клиниката в София е обявена за „База за специализация по детски ендокринни и обменни заболявания“.

През целия си живот се е стремяла към новаторство. Изхождайки от основните постулати в педиатрията – грижата да отглеждане на физически и психически здраво поколение и ранна профилактика на заболяванията при децата, още в Хасково през 70-те години на ХХ век организира мащабни проучвания/скрининг/ за откриване на обменни и ендокринни заболявания сред децата от яслите, градините и училищата. Въвежда нови диагностични и терапевтични методи в клиничната си дейност.

Била е дългогодишен окръжен съветник и председател на Комисията по народно здраве към Окръжния народен съвет в Хасково. През този период са публикувани множество нейни научни публикации в нашия и чуждия периодичен печат, популярни медицински статии в местните вестници. Участвала е многократно в наши и международни научни форуми и е председателствала някои от тях.

Квалификацията ѝ е започнала в условията на Детското отделение на Първостепенна окръжна болница-Хасково. Тук тя оформя специалностите си педиатрия и ендокринология. Двете ѝ дисертации – кандидатска и докторска, са посветени на щитовидната жлеза при децата и са първи за страната, което ги прави от национално значение. Разработени са също тук – уникален случай за един провинциален лекар, работещ с по-ограничени възможности за прецизни лабораторни изследвания и при липса на литературни източници.

Специализирала е в Германия, Англия, Дания и Швеция.

Педагогическата ѝ дейност започва още в ранните ѝ години като педиатър – дълги години преподава в Медицинския колеж в Хасково. По-късно обучава студенти, специализанти и общопрактикуващи лекари в Катедрата в Пловдив. Под нейно ръководство са изградени редица авторитетни педиатри и детски ендокринолози. Научен ръководител е на множество аспиранти, рецензент е на дисертации, доцентури, професури, монографии и учебни помагала.

Научната ѝ дейност включва над 190 научни публикации в наши и чужди списания. Много от тях са първите за страната. Автор е на единствената у нас монография „Физиология и патология на щитовидната жлеза в детската възраст“, която се ползва от педиатрите и ендокринолозите и сега. Съавтор е на учебници по детски болести, спешна педиатрия и други.

Била е редовен член на Академичния съвет на Медицинския университет в Пловдив, три мандата е била член на Републиканския научен съвет по майчинство и детство в София. Била е председател на Републиканската изпитна комисия по детски болести и на Комисията по ендокринни и обменни заболявания в София, член на Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по ендокринология, Европейската асоциация по диабет/EASD/, Американската асоциация по диабет/ADA/, редакционния съвет на националния седмичник на лекарите „Quo vadis“. В последните години е била консултант към Клиниката по педиатрия в Университетската болница в Пловдив.

За цялостната си професионална и обществено-социална дейност става първата жена, удостоена със званието „Лекар на годината“ за 2004 г. Носител е на „Народен орден на труда“ – сребърен, и почетни значки, Специална грамота и орден за лични заслуги и принос за развитието и утвърждаването на Медицинския университет в Пловдив през 2005 г. На Деветия световен конгрес на педиатрите ѝ е връчен „Златен медал за високи заслуги като педиатър, преподавател и учен“. Признанието на нейните съграждани е отразено в книгата „Най-известни личности на Хасково през ХХ век“. Биографията ѝ е включена в книгите „Бележити български жени“/2009/ и „Светила в българската медицина“/2010/.

Създава прекрасно семейство, с двама сина.

Отдава целия си съзнателен живот на педиатрията, като работи всеотдайно и отдава частица от себе си на всички свои малки пациенти така, както е лекувала техните родители.

Умира през 2019 г.

Обявена е за почетен гражданин на Хасково на 25.04.2014 г.

Pin It on Pinterest