На днешния ден е роден почетният гражданин на Хасково Пенчо Пенев/1939-2016/

Пенчо Вълчанов Пенев е роден на 22 февруари 1939 г. в димитровградското село Добрич.

Завършва висше инженерно образование. Трудовата си дейност започва в родното си село като главен инженер на ТКЗС/1965-1967 г./. Продължава трудовия си стаж в Хасково като началник-отдел „Механизация и автотранспорт“ към Окръжния кооперативен съюз. След това работи като инструктор в селското стопанство в Окръжния комитет на БКП. От 1976 г. е директор на комбинат „Млада гвардия“ и директор на завод „Млада гвардия“. От 1978 г. в продължение на две години е секретар по икономическите въпроси в Градския комитет на БКП. От 22 юли 1980 г. до 7 декември 1988 г. е председател на Общинския народен съвет в Хасково и на селищна система-Хасково, в която са включени 72 населени места освен града.

По време на неговия мандат започва строителството на основната канализация на града. Изградени са бул. Раковски, бул. България, бул. Васил Левски, бул. Съединение, ул. Кърджалийска, обходният път в източния край на града. Построен е надлезът до завод „Мир“ за обходния участък от квартал „Орфей“ до Четвърти стопански двор. Построени са двете водни кули в града. Пуснато е водоснабдяването от село Ябълково, започва строителството на пречиствателната станция на язовир „Тракиец“. В Хасково за тези години се строят годишно от 600 до 800 апартамента. Израстват сгради с обществено значение като Кино „Клокотница“, „Бизнесцентъра“, сградата на Научно-техническия съюз, училища и детски градини. В областта на спорта са построени Комплекс „Тенискортове“ и Работническият спортен комплекс до стадиона. Реконструиран е центърът на града и е построен площадът с трите фонтана. Започва изграждането на тролейбусното депо и линиите в града. Във всички села се извършват благоустройствени мероприятия, като повечето се асфалтират в този период.

Впоследствие Пенчо Пенев работи като областен секретар, директор, управител, ръководител бюро към фирма, началник областен център по цените към Министерския съвет. След пенсионирането си живее в родното си село.

Умира през 2016 г.

Обявен е за почетен гражданин на Хасково от 04.07.2003 г.

Pin It on Pinterest