На днешния ден е роден почетният гражданин на Хасково д-р Андрей Дойчев /1921-2014/

Д-р Андрей Владимиров Дойчев е роден на 4 декември 1921 г. в софийското село Липинци. През 1951 г. завършва Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и още същата година е разпределен на работа в сектор „Борба с туберкулозата“ на Хасковската окръжна болница. Само след 6 месеца е преназначен заместник-главен лекар, завеждащ „Организационно-методическия кабинет за борба с туберкулозата“. По това време нашият окръг е на първо място в страната по брой на пациентите с белодробни заболявания. Д-р Дойчев има персонална заслуга за разкриването и кадровото комплектуване на единадесетте околийски тубдиспансери и Окръжния диспансер. По негова инициатива е открито климатичното училище в стамболовското село Тънково, което просъществува 25 години. 

Големи са заслугите в борбата с белодробните заболявания в окръга. Това е и причината в Хасково да се проведе международен симпозиум по проблемите на болестта. В годините преди смъртта си успява да обобщи и систематизира професионалната си дейност и резултатите от труда си в региона в многообемен труд от 1000 страници.

Починал е.

Обявен е за почетен гражданин на Хасково на 29.03.2002 г.

Pin It on Pinterest