На 8 септември да си припомним за част от чужденците, които са почетни граждани на Хасково

Макар малко хора да знаят, през годините и чужденци са били удостоявани със званието „почетен гражданин на Хасково“. В този век това се е случило през 2005 г. и е свързано с подписването на Споразумението за побратимяване между Хасково и английския град Лестър.

На 08.07.2005 г. за почетни граждани на Хасково са обявени Мери Дрейкот, Майкъл Джонсън и Юдей Долакия.

Към онзи момент Мери Дрейкот е лорд кмет на английския град Лестър. В продължение на 16 години представлява административен район Коулман в Съвета на Лестършир, а след това и в Градския съвет. Била е председател на Комисията по финанси и заместник-председател на местния Общински съвет.

Има големи заслуги за стартирането и развитието на партньорските взаимоотношения между община Хасково и община Лестър. Работи в тази посока от 2002 г., като подпомага осъществяването на дарение от 3 пожарни автомобила и оборудване на РСПАБ-Хасково. Благодарение на нейните усилия е подписано и Споразумението за побратимяване между Хасково и Лестър.

Към 2005 г. Майкъл Джонсън е заместник-лорд кмет на английския град Лестър. Бил е лорд кмет между 1995 и 1996 г. и между 2000 и 2001 г. Между 2003 и 2004 г. е заместник-председател на местния Общински съвет.

Работил е за развитието на партньорските взаимоотношения между община Хасково и община Лестър. Той е един от ключовите фактори, благодарение на които Споразумението за побратимяване между двата града е подписано.

Юдей Долакия дълги години е работил в партньорство с община Хасково. Бил е главен бизнес съветник в Градския съвет на Лестър, главен бизнес съветник  в отдел „Търговия и индустрия“ и съдружник-планиране и корпоративни дейности в „Глобъл Консултинг“ ООД.

През годините активно е подпомагал Хасково в реализацията на много проекти, най-важните сред които са:

*подписване на Споразумението за побратимяване между Хасково и Лестър

*подобряване на оборудването и оптимизирането на работата на РСПАБ-Хасково/дарение от Лестър на шест пожарни автомобила, един за гасене на пожари в труднодостъпни местности, един аварийно-спасителен и друго оборудване/

*оборудване на компютърен кабинет в СУ „Св. П. Хилендарски“

*дарение на микробус за община Хасково

Pin It on Pinterest