На 31 октомври изтича срокът за плащане на местните данъци и такси във Видин

До тогава физическите и юридическите лица трябва да са заплатили дължимите от тях данък сгради, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци.

След 1 ноември върху неплатените задължения за 2021 година започва да тече законова лихва.

Справка за задълженията на физическите и юридическите лица може да се направи в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин, както и онлайн, на www.vidin.bg, за което е необходим персонален идентификационен номер, който се получава на място в отдела. Проверката става и с ПИК код, издаден от офисите на НАП.

Плащането може да се извърши по следните начини:

– в брой, на касите на Община Видин, които са с работно време от 8.30 до 17.00 ч., без прекъсване, от понеделник до петък;

– чрез услугата „Виртуален ПОС терминал“, достъпна на сайта на Община Видин, раздел „Местни данъци и такси“;

– по банков път, по банковите сметки на отдел „Местни данъци и такси“ по местонахождение на имота (http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/local-taxis);

– с пощенски запис;

– чрез ПОС терминал на касите на отдел „Местни данъци и такси“;

– на касите на „Български пощи” ЕАД;

– на касите на „Изипей” /Easypay/.

Основен приоритет на общинското ръководство продължава да е спазването на строга финансова дисциплина. Това включва и предприемане на своевременни действия за събиране на публичните вземания. При неплатени в срок задължения към общинския бюджет следва издаване на акт, който се връчва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и впоследствие се предава за принудително изпълнение.

От отдел „Местни данъци и такси“ напомнят още, че в срок до 31 октомври данъчно задължените лица могат да подават Декларация по образец съгласно чл. 71 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2022 г. в общината по местонахождението на имота, когато той е незастроен или не се ползва през цялата година.

Pin It on Pinterest