Региона

На 10 май изтича приемът на предложения за Награда „Русе“ и „Млад творец“ за 2024

Община Русе напомня, че на 10 май изтича срокът за прием на предложения за тазгодишните носители на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“, които ще бъдат връчени на тържествена церемония на 23 май в Доходното здание.

Предложенията за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ се депозират в Деловодството на Община Русе в запечатан плик с четливо изписана номинационна категория и следва да съдържат изчерпателна аргументация, както и да бъдат изготвени от организации и институции, работещи в съответните области.

С Награда „Русе“ се удостояват творци, дейци, творчески екипи със заслуги в областта на изкуството и културата, образованието и науката за значителен принос за издигане авторитета на Русе. Наградата се връчва на лица за постижения в периода от 10 май на предходната година до 10 май на текущата година. Награда „Русе“ не могат да получават лица и организации, удостоявани със същата награда в предишни години.

Наградата се връчва в две области, както следва:

Изкуство и култура:

1. Литература – 1 индивидуална награда – проза, поезия, драматургия, превод, журналистика и културно-историческо наследство.

2. Сценични изкуства – 1 индивидуална и 1 колективна награда – театър, опера, оперета, мюзикъл, куклен театър, танци, музика.

3. Визуални изкуства – 1 индивидуална награда – изобразително изкуство, архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство.

4. Изключителен принос в областта на изкуството и културата – 1 индивидуална награда.

Образование и наука:

1. Постижения в областта на предучилищно, начално, основно образование – 1 индивидуална награда.

2. Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование – 1 индивидуална награда.

3. За научен и учителски екип – 1 колективна награда.

4. Изключителен принос в областта на образованието – 1 индивидуална награда.

Удостоените с Награда „Русе“ 2024 ще получат бронзова статуетка по авторски проект на скулптора Георги Радулов и диплом.

Наградата „Млад творец“ отличава млади русенски творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години с високи творчески и артистични постижения. Тя е учредена в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от парична сума в размер от 600 лв. и награден знак, осигурени от тяхното семейство.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest