Модерни мотометачки се грижат за чистотата на улиците и парковите алеи във Видин

Машините са част от новата техника, с която Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ разполага. Малката мотометачка (до 4 тона) вече се използва за почистване на централната градска част, алеите в парковете, както и на по-тесни участъци, където не може да влезе едрогабаритна техника. От днес започна и машинното почистване на улици в града с помощта на голямата мотометачка (до 10 тона), като работата стартира от най-голямата пътна артерия на Видин – бул. „Панония“.

Мотометачките са снабдени със система за оросяване на платното, така че да се вдига по-малко прах и да не се замърсява въздухът. С въвеждането на машинното чистене на парковите алеи и най-големите улици във Видин значително се оптимизира работата на общинското предприятие. Същевременно това ще даде възможност усилията на служителите, извършващи ръчно метене, да се насочат към кварталите, където техниката не може да влезе.

Pin It on Pinterest