Мобилни рентгенови апарати ще получат три общински болници в София

Апаратурата ще намали рискът от разпространение на инфекции в здравните заведения

Преносими рентгенови апарати ще бъдат закупени за три от общинските болници – Университетската Първа МБАЛ, Четвърта МБАЛ и Първа САГБАЛ „Св. София“. Това реши на свое заседание днес Столичният общински съвет по доклад на зам.-кмета по финанси и здравеопазване Дончо Балбалов.

В многопрофилните болници имат спешна необходимост от рентгенова апаратура тип „Кугел“ за пациентите в новоразкритите отделения за COVID-19. В Първа АГ болница вече има случаи на постъпили родилки с  коронавирус и за тяхното диагностициране и адекватно лечение също е необходимо наблюдение с мобилен рентгенов апарат.

Апаратите са подходящи за спешни и планови графии при леглото на болния в съответните отделения.

С използването на такъв тип апаратура ще се намали рискът от разпространение на инфекцията в здравните заведения, тъй като ще се ползва само за пациенти с коронавирус, а в стационарните рентгенови кабинети ще бъдат обслужвани останалите пациенти на болниците.

Стойността на един „Кугел“ варира от 21 840 лв. до 27 120 лв. с ДДС. Предлага се финансирането да се осигури целево от дарителската сметка на Столична община, която бе разкрита специално за осигуряване на дейностите по борбата срещу разпространението на коронавирусната зараза.

Pin It on Pinterest