Младши следовател встъпи в длъжност в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Габрово

Катрин Ангелова встъпи в длъжност младши следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово след спечелен конкурс и успешно завършено обучение в Национален институт на правосъдието  София. Тя е назначена на длъжността, считано от 30.08.2021 г. с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Съгласно изискванията на закона при встъпването си в длъжност младши следовател Ангелова положи клетва и подписа клетвен лист.

Катрин Ангелова е завършила висше образование в Университет за национално и световно стопанство – София, специалност „Право“. 

Pin It on Pinterest