Младите за Силистра

Учениците от 4-в клас на ОУ „Отец Паисий“ гр. Силистра представиха своите умения да разпознават и контролират емоциите.

Показният урок бе интересен не само за учениците и техните преподаватели, а и за г-жа Мария Недялкова, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в община Силистра и председател на комисията по конкурсната сесия „Младите за Силистра“.Заключителното събитие се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Pin It on Pinterest