Региона

Младежки форум ще отбележи Международния ден на толерантността – 16 ноември

Младежки форум ще събере на едно място местни общности и организации по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември.

Събитието ще се проведе утре, 15 ноември, от 11.00 до 16.30 часа в Международния конгресен център /ет.3/.

Форумът е с вход свободен и се организира от Младежкия международен център, като е насочено към превенция на предубежденията и агресията, базирани на расова, полова или класова принадлежност.

В събитието ще участват представители на ученически съвети, местни диаспори и организации, работещи в сферата на правата на човека и други.

В програмата са предвидени дискусионни и творчески панели, работилници и презентации на участниците.

Екипът на Младежкия център благодари на СУ „Св. Климент Охридски“, Филиал – Бургас за съдействието при организиране на събитието.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest