Младежки дом – Сливен участва в проект „Социален театър за Европа“

Младежки дом – Сливен участва в проект  „Социален театър за Европа ,“ като партньор на ASOCIACIÓN JUVENIL ILLIPULA, Пурчена – Андалусия, Испания.

Проектът е финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС. В него участваха шест младежи от Младежки общински съвет, които подобриха своите комуникативни и социални умения чрез изразните средства на социалния театър. чрез импровизации и скечове, пресъздаващи реални житейски ситуации. Чрез участието си в проекта , младежите  участници от Германия, Италия, Турция, Испания и България повишиха своето европейско самосъзнание,  чрез формите на изкуството и художествени изразни средства. Засегнати бяха темите за  уважение и толерантност към „другите“ , права на човека, гражданско самомъцнание и повезение.Проектът показа, че  изкуството и културата могат да бъдат полезни  за обединяване  на Европа и подобряване на чувството за принадлежностэна младите хоракъм европейското семейство . За участието си в дейностите, младежите получиха Youthpass сертификати, признаващи техните нови  компетентности. Ръководител на  проекта  от Младежки дом- Сливен е  г-жа Анелия Иванова.Да си пожелаем повече проекти за младежите от Сливен за развитие на техните ключови компетентности и социални и граждански учения!

Pin It on Pinterest