Младежки център Пловдив със събитие за овладяване на стреса в социалната сфера

Темата за стреса в наши дни е особено актуална, но за пръв път ще се дискутира задълбочено напрежението и прегарянето сред педагозите и социалните работници.

Младежки център Пловдив са подготвили тридневно безплатно обучение, насочено към учители, директори, училищни психолози, педагогически съветници, социални работници и други ангажирани в образователната и социалната сфера. Събитието ще се проведе в онлайн среда в дните 29-31 януари. Участниците ще се фокусират върху:
• техники и стратегии за овладяване на професионалния стрес;
• методи за овладяване и контрол на тревожността;
• аптечка за емоционално здраве;
• групова и индивидуална работа за трениране на анти-стрес умения и овладяване на стратегии за справяне с професионалното прегаряне.

Обучител е Геника Байчева- бакалавър по философия и магистър „Артистични психо-социални практики“. Геника е сертифициран обучител с методите на психодрамата, форум и имидж театъра, социодрамата, арттерапията. От 2009 г. работи като обучител и ментор на младежи (доброволци, млади хора от непривилегировани групи, младежки лидери), фасилитатор и обучител на възрастни (учители, директори, младежки работници, родители).

За да се включите в събитието, попълнете регистрационния формуляр:  https://forms.gle/6RCzTw7f8TNjoTve7
Повече информация ще откриете тук: https://www.facebook.com/events/161988668761821/

Събитието се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Pin It on Pinterest