Министерство на туризма продължава диалогът с Обединение „Бъдеще за туризма”

Днес сутринта се проведе среща между представители на ОБТ и експертен екип на министерството, воден от министър Балтова.

Туроператорите поставиха своите въпроси и получиха разяснения от министъра и от специалисти от екипа.

Министерството се ангажира да направи онлайн обучения за туроператорите в четвъртък и понеделник от 11:00 часа, а до края на деня ще бъдат публикувани указания за кандидатстване по целевата помощ.

“Направихме сериозен законодателен анализ съвместно с Министерството на финансите. Всички възможни проверки бяха направени и беше установено, че всички законови изисквания са спазени”, заяви министър Балтова пред участниците в срещата. Министърът ги увери, че помощта е предназначена единствено и само за туроператорите.

Pin It on Pinterest