„Мечтите ми за красива Силистра“ по проект „Иновативно училище“

Учениците от 1-в клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с класен ръководител Руска Боранова, под ръководството на ланшафтен архитект Светлана Команова- експерт в Община Силистра, имаха възможност да представят своите виждания за промяна в училищния двор и уличните пространства. Мечтите на децата са да има много цветя и дървета навсякъде и пространствата да са красиви като Дунавския парк.

Pin It on Pinterest