Масови проверки за спазване на противоепидемичните мерки в Благоевград

Обект на проверките бяха  автобусите по редовните линии на градския транспорт на територията на града.

Сред проверените автобуси и в двете посоки не е констатирано нито едно нарушение нито от страна на пътниците, нито от страна на служителите. 

Напомняме, че екипи от Община Благоевград ще извършват проверки за спазването на противоепидемичните мерки на територията на града. Проверяващите ще следят за носенето на предпазни средства, спазването на отстояния и разделение на потоците, както и  за носенето на предпазни маски в закрити помещения, в автобусите на градския транспорт,  спазването на изискването за социална дистанция и спазването на ограниченото работно време на търговските обекти.

В зависимост от епидемичната обстановка строгите мерки може да бъдат променени.

Община Благоевград призовава за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, за да запазим здравето на нас и нашите близки хора.

Pin It on Pinterest