Мартин Петров ще управлява ВиК-Благоевград

Кадър на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще управлява дружеството.

Мартин Петров е новият управител на ВиК-
Благоевград. Той застава начело на водния оператор до избирането на

титуляр с конкурс. Мартин Петров сменя инж. Росица Димитрова, която
ръководеше процеса по предоставяне на ВиК услуги за населението и
обновяване на ВиК мрежата в региона през последните 7 г.
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е дъщерно
дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът
на регионалното развитие и благоустройството. Ръководството на БВиКХ
очаква от новия управител на ВиК-Благоевград да продължи добрите
практики в управлението на дружеството и предоставянето на качествена
услуга на населението, да разработи план за модернизация на
съществуващата мрежа, да внедри иновативни технологии за намаляване на
загубите на вода и внедряване на реални мерки за енергийна ефективност.
Мартин Петров е завършил „Компютърни системи и технологии“ в
Югозападен университет „Неофит Рилски“. Той е възпитаник на
Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил
Левски“ в Благоевград. Целият му професионален път до момента е свързан
с ВиК-Благоевград. Мартин Петров работи от 12 г. във водното дружество.
Започва от най-ниското стъпало, с натрупването на знания и опит уменията
му са оценени от различните ръководства и той постепенно се изкачва в
кариерната стълбица. От декември 2009 г. до януари 2016 г. е заемал
длъжността водопроводчик, след това е бил Зам.-технически ръководител
(януари 2016 г. – май 2016 г.), от юни 2016 г. до януари 2018 г. е бил
Технически ръководител, а от януари 2018 г. до октомври 2021 г. –
Ръководител на Регионално поделение – Благоевград в структурата на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Pin It on Pinterest