Региона

Мария Йозова участва в дискусия „Устойчиво финансиране на българската култура“

Дванадесет културни института с уникален профил и активна дейност издържа община Габрово.

Общинската Програма „Култура“ от 2011 г. инвестира значителен ресурс в подкрепа и стимулиране развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни продукти, в търсене на оригинални и новаторски подходи и решения. Общината достойно защитава престижното звание „Творчески град на занаятите и народното изкуство към ЮНЕСКО“. – заяви заместник-кметът Мария Йозова по време на  кръгла маса на тема „Устойчиво финансиране на българската култура“ и допълни, че липсата на яснота за ангажимента на държавата към развитието на културните институти и все по-ограничените финансови средства, на фона на общите икономически процеси, са сериозно изпитание за местната власт. Тя обърна внимание на факта, че изискванията към по-голяма активност и по-високо качество на създаваното културно съдържание е важно да присъстват в отношението към културните институти, но как би могло да работи едно читалище, което получава държавна субсидия в размер на 2 000 лв. годишно.

Дискусията се организира от Комисията по култура и медии в 49-то Народно събрание на Република България, Министерството на културата, Националното сдружение на общините в Република България и Обсерваторията по икономика на културата.

Нужни са промени в методиката за финансиране на културата, които да бъдат обвързани с плавно и устойчиво увеличаване на бюджета за култура и ясни критерии за субсидиране, категорични бяха в своите изказвания както представителите на общините, така и лидерите на творчески съюзи, културни институти и организации.

Липсата на национален стратегически документ, който да дефинира ясно приоритетите в областта на културата в дългосрочен аспект, бе откроена като един от базовите проблеми, пораждащи множеството проблеми в сектора. Следващата от поредицата дискусии за бъдещето на българската култура ще бъде с фокус разработването на Национална стратегия за култура.

Повече за дискусията може да прочетете тук 

Използвано изображение и информация – НСОРБ

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest