Марианна Савова е новият директор на ОДК-Търговище

Марианна Савова встъпи в длъжност като директор на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище (ЦПЛР-ОДК).

Тя e избрана за позицията след провеждането на конкурс, обявен от Община Търговище в края на 2020 г. Савова бе единственият кандидат, подал документи за участие.

Марианна Савова е завършила Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалности „Начална училищна педагогика“, „Логопедия“ и „Хореография“. Тя има дългогодишен опит в работата с деца от различни възрасти, както и в управлението на културни състави и творчески проекти. Главен художествен ръководител е на балет „Вега“ и Мажоретен състав – Търговище.

Сред целите, които Савова си поставя, са развитието и популяризирането на настоящите извънкласни дейности, както и създаването на нови школи и провеждането на инициативи в областта на технологиите, изкуствата, спорта. Ще се търсят и нови форми за провеждането на заниманията с децата, включително в условията на пандемия.

Към момента в ЦПЛР-ОДК се развиват 10 извънкласни форми на обучение в сферата на музиката, изобразителното изкуство и спорта. В тях са включени над 500 деца на различна възраст от Търговище.

Pin It on Pinterest