Региона

Лятната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни предлага на подрастващите разнообразни превантивни дейности

От началото на месец юли Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе предлага лятна програма, включваща разнообразни превантивни дейности.

В нея се включват млади русенци от 8 до 18 г., с които специалисти провеждат редица терапевтични, възпитателни и обучителни занимания.

Началото на програмата бе дадено с арт терапевтично студио, водено от възпитателя Петранка Раднева, която е и психолог с над 25-годишен опит. По време на него участниците имаха възможност чрез творчество да повлияят положително на своето светоусещането си и да подобрят своята комуникация с околните.

Проведен бе и тренинг за изграждане на социални умения и подобряване взаимоотношенията в социума по лятна програма “Заедно можем повече” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Чрез игри на открито всички участници заеха ролите на персонажи и заедно създаваха истории. Заниманията помогнаха на подрастващите да осъзнаят, че техните избори оформят посоката им в живота.

Отново по Програма “Заедно можем повече” участниците проведоха урок на открито с цел опознаване и съхраняване на познанието и развитието на социокултурата при деца и младежи. Неформалното обучение успя да приобщи подрастващите към ценностите на гражданското общество, науката и междупоколенческия диалог.

В обучителния модул „Всеки има право да знае правата си“ се включиха инспектори от Детска педагогическа стая, които запознаха учениците с правата, защитата и специалните правила при задържане на непълнолетни, с особените правила при разглеждане на дела, извършени от непълнолетни, както и с възпитателните мерки от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Участниците имаха възможност да разгледат демонстрации със специализирани автомобили и техника от поделенията на полицията, както и специално бойно снаряжение, които бяха разположени пред сградата на Община Русе по случай Деня на МВР.

Със съдействието на възпитателите Велимир Василев и Мартин Календжиев бе организирана и обиколка на историческите музеи и забележителности на Русе, която целеше да подобри информираността на младите хора за богатото културно-историческо наследство на града. Основен акцент бе основаването на Русе и наименованията му през различните исторически периоди, както и неговия покровител и градски празник. Занятието завърши с познавателна игра.

По Програма “Заедно можем повече” 60 участници имаха възможността да се разходят с корабче “Русчук” по Дунава с цел запознаване с флората и фауната на реката, както и с Международната конвенция за опазване на реката. С дейността се целеше подрастващите да се превърнат в посланици на каузата за опазване на водите, бреговете и биоразнообразието на втората по големина река в Европа.

Програмата ще продължи с още интересни и разнообразни събития – посещение на “Стая на загадките”, гейминг клуб, екскурзии в региона, като в края на дейностите ще се проведе летен лагер за децата. Предвидени са дейности и с родители в клуб “Училище за родители”, който цели подобряване на комуникацията и психоклимата в семействата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest