Региона

Лятна превантивна програма – “Ваканция 2024″ в Съединение

ЛЯТНА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА – “Ваканция 2024″ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

И тази година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение предоставя възможност за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите, като част от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото.

Програмата предлага безплатно на всяко дете да се включи в разнообразни дейности. Една от основните цели на екипа на МКБППМН, съвместно с експерти от институции и организации, връстници, доброволци, родители, е да популяризира грижата и отговорността за децата. Приоритетни оси са всички 5 инициативи в програмата свързани с широка и ранна превенция, насърчаване активното детско и младежко участие, изграждане позитивни модели на отговорно поведение, творческо начало и безопасен начин на живот чрез интерактивни обучения и игри, както спорт, танци и много забавления.

Лятната превантивна програма на МКБППМН – Съединение „Ваканция 2024″ ще стартира на 01 юли /понеделник/ от 09,30 часа в помощната сграда, на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение. Децата от Съединение ще имат възможност да уплътнят свободното си време през летния период.

В школите могат да се включат деца на възраст от 6 до 18 години. Декларациите от родители (може да бъде изтеглена от линка по-долу) и да се подават в Местната комисия за БППМН по електронна поща – mkbppmn.saed@gmail.com, а след 01 юли декларациите се подават при ръководителите. Участието е напълно безплатно.

За допълнителна информация на тел. 0318 2 39 46 и на мобилен 0882 918 965, г-жа Галя Средева.

Занятията ще се проведат през периода 01 юли – 31 август 2024 г. и са организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ – Линк: https://saedinenie.bg/…/2024-1-%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0…

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest