Литературен конкурс в с.Ичера

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„ИЧЕРА- МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“.
     2020 г.

ЦЕЛ:Стимулиране творческите изяви на творци, които пишат за Ичера, ичеренската земя, за живота и вълненията на хората, живеещи в сърцето на Балкана.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Конкурсът се провежда всяка година, като първият е организиран и проведен през 2017 година.

2. Конкурсът се организира и провежда от Кметство с. Ичера и народно читалище „Зора“-с.Ичера.

4. Журито е с 3-членен състав, единият от които е представител на с.Ичера.

5. Наградният фонд в конкурса се осигурява от Кметство с. Ичера и от дарители.

РЕГЛАМЕНТ:

·     В конкурса могат да участват творци, без ограничения на възрастта.

·     Всеки участник в конкурса има право да представи за участие до 2 стихотворения, цикъл от стихове/до 2 печатни страници/, разказ/до 4 печатни страници/, есе/до 2 печатни страници/по посочената тематика.

·        Конкурсът е явен. Текстовете да бъдат придружени от следната информация: име, адрес и телефон.

·        Творбите да бъдат напечатани/не се приемат творби в ръкопис/ и да се изпращат на електронния адрес на читалище „Зора“ biblioteka_ichera@abv.bg 

·        Краен срок за изпращане на творбите, придружени от изискваната информация за авторите им:  06.08. 2020 година.

·        Всеки награден получава грамота и предметна награда.

·        Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в навечерието на празника на селото, ако епидемиологичната обстановка позволява.

·        Творбите от конкурса ще бъдат отпечатани в сборник „ЗАВИНАГИ В СЪРЦЕТО“-част 3/при осигурено финансиране/, който ще бъде представен за празника на с. Ичера на         Димитровден!
Очакваме творбите Ви!

Pin It on Pinterest