КЗК остави без уважение жалбата срещу решнието за избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ в Благоевград

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата, подадена от „Благоустройствени строежи – Трейс Груп“ ДДЗД срещу решението на кмета на община Благоевград за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград“.

Pin It on Pinterest