Кукленият театър ще ползва безвъзмездно терена на „Ислях Хане“

Предложението на Държавен куклен театър – Русе за безвъзмездно ползване на свободния терен на съборения хотел „Ислях Хане“ бе прието на заседанието на Общинския съвет днес.

Местният парламент се обедини около идеята в пустеещото пространство, намиращо се в непосредствена близост до театъра, артистите да създадат сглобяема сцена, на която да изнасят представления за деца и родители на открито. Приложени са и идейни скици за разположението и визията ѝ, като се планират 100 седящи места.

Срокът на решението е 1 година, в която артистите са готови да реалзират отколешната си мечта за собствена сцена под звездите, като се надяват правото на ползване да бъде подновявано периодично.

Pin It on Pinterest