Кухня в дом „Надежда“ е превърната в център за развитие на трудови умения

Реновирана е учебната кухня в дом „Надежда“ като в център за развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения.

Проектът е на фондация „Светът на Мария“ и се реализира с подкрепата на Столична община.

Учебна кухня „Надежда“ е иновативно пространство за предоставяне на социални услуги в професионална среда. Моделът е базиран на френската социална практика за социално и трудово включване на хората с интелектуални затруднения. Потребителите на центъра ще получат възможност за обучение в трудови и социални умения и ще бъдат подкрепени за бъдещата си житейска и трудова реализация

В кухня „Надежда“ 30 млади хора с интелектуални затруднения ще получат възможност за обучение в конкретни трудови умения — приготвяне на храна и обслужване, поддръжка на хигиената, градинарство, битови дейности и др. Потребителите на иновативния център ще придобиват професионални и социални умения и ще получават подкрепа за бъдещата си житейска и трудова реализация.

В помещенията на Учебна кухня „Надежда“ 15 младежи с интелектуални затруднения вече успешно провеждат трудова практика, а след осигуряване на професионално оборудване и обзавеждане, се очаква да бъдат включени още 15 лица.

Разкриването на Учебната кухня се реализира благодарение на Столична община, която предоставя помещенията за безвъзмездно ползване, Фонд „Социална закрила“ и Посолство на Република Франция в България. Сред дарителите на проекта са Еврохолд, Томеко, Финракс, Керос Керамика, Джонсън и Джонсън, Смарт Енерджи груп, Сентрал пойнт, Йоанна застрахователен брокер, Юлия Банкова, посланика на САЩ в България Херо Мустафа, Траяна Христова, Александър Чаушев и много други частни дарители. 

Pin It on Pinterest