КТД със синдикалната организация на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване към КНСБ бе сключен в Свищов

На 13 юли в град Свищов беше подписан Колективен трудов договор  между синдикалната организация на медицинските специалисти от детското и училищно здравеопазване към КНСБ и кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев, в качеството му на техен работодател.

Този акт е резултат от изградените дългогодишни взаимоотношения на взаимно доверие, партньорство и сътрудничество между общинското ръководство и медицинските специалисти, грижещи се за здравето на учениците и децата от  училищата и детските градини в Свищов. 

Колективният трудов договор осигурява по-благоприятни условия за труд на медицинските специалисти от детското и училищно здравеопазване в община Свищов и е плод на воденето на активен социален диалог между страните по всички въпроси, свързани с работното време, здравословните и безопасни условия на труд, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

В дух на взаимно разбирателство и ползотворно сътрудничество, страните ще продължат съвместните си усилия за добросъвестното спазване и защита на  трудовите и социалните права на медицинските специалисти, заети в сферата на образованието.

Pin It on Pinterest