Кръгла маса и посещение на терен на тема: „Натура 2000, природата и хората“

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Силистра, устойчиво земеделие и популяризиране на възможностите за развитие на зелени форми на туризъм“ с договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-96/04.08.2020г., по ОП „Околна среда 2014-2020“ в размер на 71 400.00лв, финансиран от ЕФРР и национално съфинансиране бе представена пред обществеността в Силистра.

Събитието, съобразено със заповедите на МЗ за противоепидемичните мерки срещу Ковид-19, се реализира от Сдружение „Коалиция Природа България“- Клон Силистра, на територията на област Силистра, с цел повишаване информираността на населението за ползите от мрежата Натура 2000. То се проведе на 23.04.2021г., в залата на хотел „Данубе“. В него взеха участие на земеделци, кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, зам.-кметът г-жа Мария Недялкова, г-жа Цветана Игнатова директор дирекция „Хуманитарни дейности“, г-жа Йорданка Владимирова директор дирекция“Икономика“, г-н Мирослав Калинов директор дирекция“ Финанси и общинска собственост“, представители на РИОСВ- Русе, общински служители в ресорите: туризъм, икономика и култура, гимназисти-бъдещи земеделци, Областен информационен център, представители на РБ“Партений Павлович“, Художествена галерия, заинтересовани страни- бизнес предприемачи и журналисти.Говорителите по темата „Натура 2000- природата и хората“ г-жа Катерина Зарева- еколог и г-н Александър Димитров от сдружението с мултимедийна презентация и в диалог представиха възможностите на мрежата за развитие на региона и бъдещи проекти, в който биоземеделието и екотуризма биха подпомогнали местните общности и хората в грижа за природата.

Pin It on Pinterest