Конуш и Избеглии се радват на нови места за отдих

Реализирани вече са всички проекти, спечелени и финансирани по програма ПУДООС на територията на община Асеновград за 2021 г. След облагородяване на различни пространства в селата Тополово и Новкаво, бяха изградени места за отдих и в последните две села с такива проекти – Конуш и Избеглии.

„Изграждане на  детска площадка в село Конуш, Община Асеновград“.

Стойност на проекта: 9999,00 лв. Благоустроеният терен се намира в центъра на с. Конуш. Там се изгради детска площадка за деца от 3 до 12 години, като за тази цел се  доставиха и монтираха детски съоръжения, оформи се зелената площ с подходяща растителност, изгради се и ограда за осигуряване на безопасна игра на децата.

„Създаване на кът за отдих в село Избеглии, Община Асеновград”

 Стойност на проекта: 9987,33 лв. Благоустроеният терен се намира в центъра на с. Избеглии. Там се изгради  нова беседка, оформиха се паркови алеи, засадиха се дръвчета.

Pin It on Pinterest